Anglictina Cleny Ich Pouzitie

Anglictina Cleny Ich Pouzitie.

3.13 

Jazyková pomôcka Angličtina členy a ich použitie obsahuje tri kapitoly. Prvá sa zaoberá počítateľnými a nepočítateľnými podstatnými menami. V druhej kapitole sa zaoberá určitým a neurčitým členom a v poslednej kapitole tzv. bezčlennosťou – nulovým členom. Dielo obsahuje okrem teórie aj názorné príklady, upozornenia a poučky v prehľadnom grafickom spracovaní. Na konci publikácie sú cvičenia spolu s kľúčom.

Specification: Anglictina Cleny Ich Pouzitie

EAN

9788088814108

Anglictina Cleny Ich Pouzitie
Anglictina Cleny Ich Pouzitie

3.13 

Enable registration in settings - general