Busy Bee 4 učebnica

Busy Bee 4 učebnica.

4.66 

Busy Bee 4 je súčasťou súboru učebníc anglického jazyka, určeného pre I. stupeň ZŠ. Obsahuje 16 zaujímavých lekcií. Témy, slovná zásoba a gramatika sú primerané schopnostiam detí mladšieho školského veku. Učenie hrou – publikácia obsahuje veľa zábavn ých a tvorivých aktivít na upevnenie slovnej zásoby, veselé pesničky, komiksy a rozprávky. Pomoc pre žiakov aj rodičov – v závere sú zoradené slovíčka a frázy podľa jednotlivých lekcií s výslovnosťou a prekladom do materinského jazyka.

Specification: Busy Bee 4 učebnica

EAN

9788096757893

Busy Bee 4 učebnica
Busy Bee 4 učebnica

4.66 

Enable registration in settings - general