Informatika a výpočetní technika pro střední školy

Informatika a výpočetní technika pro střední školy.

5.02 

Informatika a výpočetní technika pro střední školy je nový moderní soubor učebnic pro gymnázia, střední odborné školy i učiliště nabízí stručný, ale obsažný výklad, příklady a cvičení různého rozsahu obsahuje související zajímavosti a tipy na doplňkové informační zdroje soustřeďuje se na pochopení principů fungování aplikací, ne na mechanické naučení nabídek a příkazů rozdělením do více dílů lépe umožňuje vlastní výběr probíraných témat Teoretická učebnice srozumitelně vykládá základní pojmy z oblasti informatiky, jejichž pochopení umožňuje efektivní práci s informacemi (nejen) na počítačích blíže se věnuje popisu softwarového i hardwarového vybavení a sítí, neopomíjí uživatelské a spotřebitelské hledisko učí bezpečnému nakládání s daty, poukazuje na možná rizika práce s počítačem stručně seznamuje s principy programování a práce s databázemi respektuje rámcový vzdělávací program pro gymnázia a katalog požadavků k maturitní zkoušce Další díly Praktická učebnice 1 (základy práce s PC, Internet, text a tabulky) Praktická učebnice 2 (grafika a fotografie, tvorba prezentací a webových stránek) Praktická učebnice 3 (práce s databázemi) Praktická učebnice 4 (algoritmizace a programování) Metodická příručka pro praktické učebnice 1 a 2 Metodická příručka pro praktické učebnice 3 a 4 O autorovi: Pavel Roubal je zkušený autor mnoha knih včetně několika učebnic pro střední školy, ale také manuálů pro školení učitelů projektu SIPVZ (úrovně Z a modulu Grafika a digitální fotografie). Pavel Roubal učí informatiku na víceletém Gymnáziu Pacov.

Specification: Informatika a výpočetní technika pro střední školy

EAN

9788025107614

Informatika a výpočetní technika pro střední školy
Informatika a výpočetní technika pro střední školy

5.02 

Enable registration in settings - general