Písanie a slohová výchova v 2.ročníku ZŠ – 1.zošit Orbis

Písanie a slohová výchova v 2.ročníku ZŠ – 1.zošit Orbis.

2.48 

SKU: 181084 Kategórie: , ,

Zošit Písanie a slohová výchova obsahuje rôzne druhy úloh, ktoré napomáhajú osvojeniu si základov písanej reči a poskytujú elementárne vedomosti z lexikológie, morfológie, syntaxi a štylistiky.
• slúži na osvojenie si základných pravidiel pravopisu a písania
• úlohy sú orientované na prácu s textom, čítanie s porozumením a rozvoj slovnej zásoby, pričom sa kladie dôraz aj na medzipredmetové vzťahy
• odporúčaný Ministerstvom školstva

Specification: Písanie a slohová výchova v 2.ročníku ZŠ – 1.zošit Orbis

EAN

28075323

Písanie a slohová výchova v 2.ročníku ZŠ – 1.zošit Orbis
Písanie a slohová výchova v 2.ročníku ZŠ – 1.zošit Orbis

2.48 

Enable registration in settings - general