Sprechen Sie Deutsch? 1.

Sprechen Sie Deutsch? 1..

15.11 

Učebnice nabízí všeobecně, populárně-vědecky a odborně orientované texty zaměřené na zdravotnickou oblast, širokou škálu fonetických a lexikálních cvičení, náměty k mluvenému slovu. Neobsahuje výklad gramatických jevů, zaměřuje se na opakování a proc vičování učiva, které úzce souvisí s odborným stylem. Kniha pro studenta zároveň plní funkci pracovního sešitu a je doplněna německo-českým a česko-německým slovníkem

Specification: Sprechen Sie Deutsch? 1.

EAN

9788086195322

Sprechen Sie Deutsch? 1.
Sprechen Sie Deutsch? 1.

15.11 

Enable registration in settings - general