TESTY 2007 slovenský jazyk

TESTY 2007 slovenský jazyk.

4.27 

Publikácia je členená na dve časti: Testy z prijímacích skúšok – 21 originálnych testov s riešeniami a bodovaním úloh – zadania testov a ich riešenia, čas na vypracovanie jednotlivých testov – testy sú publikované tak, ako ich stredné školy zadávali na prijímacích skúškach testMONITOR – 14 testov s otvorenými úlohami a tiež s úlohami s výberom správnej odpovede – zadania testov a ich riešenia – množstvo ukážok, s ktorými žiak pracuje – testMONITOR kladie dôraz nielen na vedomosti (znalosť pravopisno-gramatických pravidiel, literárnych pojmov, diel, autorov, …), ale i na logicko-abstraktné myslenie, správnu analýzu textu a pod. – žiak využíva v plnej miere poznávacie operácie a ostatné intelektuálne a študijné zručnosti, nielen údaje, mená, pojmy, definície – hlavné ukážky popri umeleckých textoch ponúkajú i krátke zaujímavosti z populárno-náučnej literatúry – čas na vypracovanie jedného testu je 60 minút

Specification: TESTY 2007 slovenský jazyk

EAN

9788089160396

TESTY 2007 slovenský jazyk
TESTY 2007 slovenský jazyk

4.27 

Enable registration in settings - general