Time to Talk 3.

Time to Talk 3..

13.05 

Spojuje výhody tradičních a moderních učebnic. Nabízí přehledný výklad gramatiky širokou škálu cvičení na mluvnici výslovnost pravopis a slovní zásobu a náměty k mluvenému a psanému projevu. Obsahuje rovněž pracovní sešit mapy slovníky a přehled gramatiky. Obsah učiva a jeho uspořádání metody a formy práce ve 3. díle umožňují dosažení referenční úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce.

Specification: Time to Talk 3.

EAN

9788086195261

Time to Talk 3.
Time to Talk 3.

13.05 

Enable registration in settings - general